• Muziek

  by  • 26 maart 2013 • Geen categorie

  Een ander onderwerp waarvan ik via diepgravend onderzoek achter ben gekomen dat de gemiddelde kennis ver beneden alle aanvaardbare peil is wordt ook wel in de volkstaal aangeduid met het woord MUZIEK!! Evenals het eveneens besproken onderwerp snert, pakken we hier een zeer groot en breed onderwerp bij de lurven. En dat zal dan ook leiden tot een zeer extravagant onoverzichtelijk nergens toe leidend tijddodend vreselijk mager en duur onderzoek.

  Om het een en ander van te voren uit de wereld te helpen het volgende: Mij is ter ore gekomen dat deze site puur gebaseerd is op roddel achterklap persoonlijke opinie vingerspitzengefuhl broodjes aap duimgezuig dan wel natte vingerwerk. Dat klopt, dus dat wou ik dan uit de wereld helpen.

  rode draad

  Om nu maar verder te gaan met waar ik de draad ben kwijt geraakt brengt mij weer terug bij het begin van mijn betoog. Gaan we nu het draad bij de hand vatten en als een rode lijn door dit verhaal blijven aanhalen om dan zonder al teveel omhaal van tekst en taalfouten ons door de brei aan informatie over muziek te worstelen. Hierbij gebruiken wij in deze versie de Nederlandse taal die we van letters omvormen tot woorden die dan weer worden gebruikt om niet al te lange onoverzichtelijke zinnen te vormen die als groep alinea worden genoemd teneinde een pagina vullende tekst te worden.

  volle jaren

  Om nu mijn rode draad niet al ver uit het oog te verliezen wil ik weer terugvallen op het onderwerp waar ik van te voren van plan was over te schrijven, dus gaan we het hebben over alles en nog wat dat te maken heeft met het immer boeiende onderwerp muziek. Muziek is ontstaan in de jaren ’70 en op enkele zeldzame exemplaren na uitgestorven ongeveer om en nabij het jaar 1992. In deze periode van ongeveer 25 mooie volle jaren is er vreselijk veel mooie muziek gemaakt. Deze muziek geeft mij en velen met mij de kracht om deze magere jaren te overleven. En vooral dat er zoveel soul-brothers zijn die samen met mij actie ondernemen om deze sterk bedreigde levensbron het leven te redden doet mij vreugdig stemmen in doet mij uitbarsten het uitscheidden van vele decibellen aan geluid die het midden houd tussen een mooi lied dan wel gehuil om de mooie herinneringen

  magere jaren

  Wat mij dan ten hemel doet schreien is dat er mensen vooral jonge onwetende ronduit vreselijk domme uitermate slecht opgevoede brutale blonde zelfs bruine of zwarte giebelende kinderen dan wel BreEZahs zijn die zonder enig gevoel van schaamte kunnen beweren dat ze de klassiekers der klassiekers niet kennen. Dit kan gebeuren en valt te verklaren door het feit dat er ouders zijn die er bij de opvoeding de kantjes van af hebben gelopen en hebben nagelaten hun kinderen in een degelijke opvoeding te voorzien. Aller, dat kan!! Maar wat ronduit schandalig is dat er mensen zijn die bij de crème de la crème der muziek zeggen dat ze het niks vinden en dat het hun zelfs geen eens een warm gevoel van binnen geeft. Mensenkinderen dat doet mij pijn!!

  toch niet

  Als ik nu over mijn rechterschouder kijk zie ik in de verte nog net een glimp van mijn rode draad. Moedeloos kijk ik maar weer voor me en zie ik tot mijn grote vreugde in mijn nabijheid mijn warme bedje met zachte donskussentjes klaar staan. Daarom is de keuze snel gemaakt en blijf ik jullie het echte verhaal over wat MUZIEK is nog een tijdje schuldig. Maar ik verzeker u bij Queen almachtig dat ik jullie daar zeker nog eens van op de hoogte zal stellen. Voor nu een prettige nachtrust.

  Noot van de schrijver:

  Ik heb dit stukje geschreven naar aanleiding van correspondentie die ik heb gehad met meerdere kinders van onvolwassen leeftijd die nog lang niet in staat zijn de plichten van deze leeftijd op een goede manier te vervullen, daar zij op het belangrijke gebied der muziek totaal onwetend zijn en in het donker tasten, en zodoende in den blinde de vreselijk dramatische keuze hebben gemaakt om Jan Smit, dan wel Simon en Sumba uit te roepen tot grote zangers, schande!!!

  About